Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

ΝΟΜΟΣ 4030/2011 - ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ


Ψηφίστηκε στη Βουλή ο Νόμος 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 249Α/25-11-2011. Στο άρθρο 39 του νόμου αυτού ρυθμίζονται θέματα Οικοδομικών Συνεταιρισμών. Στην παράγραφο 13 του άρθρου 39 ορίζεται ότι οι προϋφιστάμενοι της 16-1-1984 Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί, με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο οφείλουν εντός προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να έχουν ολοκληρώσει τα έργα υποδομής. Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, την ολοκλήρωση των έργων αναλαμβάνει αυτοδίκαια και αποκλειστικά ο αρμόδιος Δήμος.

Ένα πάγιο αίτημα του συλλόγου μας και του συνόλου σχεδόν των κατοίκων και των οικοπεδούχων του οικισμού μας, έγινε επιτέλους δεκτό από το Υπουργείο με την ψήφιση του νόμου αυτού, ύστερα από πρωτοβουλία του συλλόγου μας.

Μόνος και αποκλειστικός αρμόδιος για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής στον οικισμό μας, καθίσταται πλέον εκ του νόμου αυτοδίκαια, ο Δήμος.

Επιλύεται με αυτό τον τρόπο νομοθετικά, το χρονίζον πρόβλημα της ανάληψης από τον αρμόδιο Δήμο, της κατασκευής των έργων υποδομής των παλαιών Οικοδομικών Συνεταιρισμών και παύει πλέον κάθε αμφισβήτηση, δικαιολογία και πρόφαση από κάθε πλευρά για το θέμα αυτό.

Εμείς θα συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις την Δημοτική Αρχή, για την σταδιακή αποπεράτωση των έργων στο συντομότερο δυνατό χρόνο.
                                                                     
                                                                            ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ                                                                           ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου