Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΔΑΣΑΜΑΡΙ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
" Η ΑΙΟΛΙΣ "

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1)Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος ΑΑΠ αρ.φύλλου 11/7-2-2011 η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ (πρώην ΠΕΧΩΔΕ) κ.Σηφουνάκη με την οποία αναστέλλεται για ένα (1) ακόμη χρόνο η χορήγηση οικοδομικών αδειών και η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών στις παραρεμάτιες ζώνες (ζώνη πλάτους 25 μέτρων εκατέρωθεν των μπλε γραμμών – βαθιές γραμμές των ρεμάτων) του οικισμού.---

2)Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την υπ΄ αριθμ. 2.136/2010 απόφασή του δέχθηκε την προσφυγή του Συνεταιρισμού και ακύρωσε την υπ΄ αριθμ. 421/2005 πράξη του Νομάρχη Αν. Αττικής, με την οποία είχε επιβληθεί πρόστιμο ύψους 25.000 στο Συνεταιρισμό για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

3)Απορρίφθηκαν από το Ειρηνοδικείο Αθηνών με τις υπ΄ αριθμ. 71/2011 και 379/2011 αποφάσεις του, οι αγωγές του Συνεταιρισμού κατά κατοίκων (Πέτρου Χρηστάκη κλπ) γιατί δεν είχαν πληρώσει τις εισφορές των έργων.


                                                                       ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ                                                                        ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου