Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

Ανακοίνωση ( Επιστολή προς Δήμαρχο Ραφήνας - Πικερμίου )

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΑΜΑΡΙ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
« Η ΑΙΟΛΙΣ »
Πικέρμι 12.01.2011
Αρ. Πρωτ. 50
ΠΡΟΣ
Δήμαρχο Ραφήνας – Πικερμίου κ. Χριστόπουλο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Αντιδήμαρχο κ. Σακκά
Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας – Πικερμίου
Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Πικερμίου κ. Μητσάκη
Τοπικό Συμβούλιο Πικερμίου


Με βάση τα επισυναπτόμενα έγγραφά της, η Νομαρχία Αν. Αττικής ενημέρωσε τον ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ, τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ και τον ΜΕΛΕΤΗΤΗ ότι :

● Τα έργα πρέπει να γίνουν με βάση εγκεκριμένες μελέτες.
● Η εγκατάσταση του εργοταξίου πρέπει να αδειοδοτηθεί.
● Δεν μπορεί να εξεταστεί τμηματικά η ολοκλήρωση του έργου.
● Καμία εργασία δεν πρέπει να εκτελεστεί στη ζώνη αναστολής οικοδομικών
εργασιών, η οποία δεν έχει αρθεί.
● Η εκδοθείσα απόφαση ποινικού δικαστηρίου δεν αναιρεί τις εκδοθείσες διοικητικές
πράξεις και αποφάσεις για τα έργα.
● Ο Συνεταιρισμός υπέβαλε ως σχεδιαζόμενα προς κατασκευή έργα, φωτοτυπία
«οδικού χάρτη».
● Η μελέτη πρέπει να επανασυνταχθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της.

Συνεπώς :
▪ Ο Συνεταιρισμός δεν έχει εγκεκριμένες μελέτες για την επανέναρξη των έργων.
▪ Η συνταχθείσα μελέτη είναι ελλιπής.
▪ Η εγκατάσταση του εργοταξίου δεν έχει άδεια.
▪ Δεν μπορεί να γίνει τμηματική κατασκευή, χωρίς την αδειοδότηση του συνόλου του
έργου.
Επισυνάπτουμε τα έγγραφα της Νομαρχίας : 1) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. Τ.Υ. 8681/9-12-2010 και με αρ. πρωτ.Τ.Υ.7706/ 9-12-2010 με σχετικό το αρ. πρωτ. 41445/29-11-2010 Έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ και 2) Διεύθυνση Περιβάλλοντος με αρ. πρωτ. 3319/23-11-2010.

ΖΗΤΑΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΤΑΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΧΡΗΣΤΑ ΕΡΓΑ.

Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ: ΤΑ ΕΡΓΑ ΝΑ ΤΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ( ΜΕΛΕΤΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ )

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος : Πέτρος Χρηστάκης    -    Ο Γραμματέας : Άρης Μπουράνης

Απάντηση Ν.Α.Α.Α. προς Ο.Σ. για έργα υποδομής
Απάντηση Ν.Α.Α.Α. για ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Απάντηση Ν.Α.Α.Α. - Μελέτη : " ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ο.Σ. "
Απάντηση ΥΠΕΚΑ προς Ο.Σ. - Μελέτη με τίτλο " ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ο.Σ. "
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου